Zave

Betalings- og leveringsbetingelser

Alle produkter, vi sælger, kan bruges i Danmark.

1. Aftalen


Handelsbetingelserne udgør sammen med din ordre, som bekræftes gennem en ordrebekræftelse, hele kontraktgrundlaget for købet. Når du har gennemført en ordre, modtager du en ordrebekræftelse via e-mail, som fortæller dig, hvilke produkter du har købt.

For at kunne handle på https://zavevarme.dk skal du være 18 år gammel.

Aftalen består af disse salgsbetingelser, information givet i ordreløsningen og eventuelle særligt aftalte vilkår. I tilfælde af konflikt mellem oplysningerne vil det, der er specifikt aftalt mellem parterne, have forrang, så længe det ikke er i strid med obligatorisk lovgivning.

Aftalen suppleres også med relevante lovbestemmelser, der regulerer køb af varer mellem virksomheder og forbrugere.

Zave ApS er en onlinebutik og er derfor ikke ansvarlig for valg, som kunder foretager i forhold til valg af størrelse på varmepumpe eller hvilken model kunden vælger.

Zave ApS vil være i stand til at give rådgivning generelt. Disse råd tager ikke højde for lokale forhold, som Zave ApS ikke er fortrolige med, såsom hvor godt isoleret en bygning er, vinduesflader og lignende. Hvis kunden er i tvivl om, hvor stor kapacitet han/hun har brug for, til opvarmning eller køling, opfordres kunden til at kontakte lokale virksomheder, der kan rådgive om sådanne spørgsmål.

Zave ApS kan ikke holdes ansvarlig for, om kunden vælger den forkerte varmepumpe i forhold til kundens behov. Dette gælder både for forkert ydeevne eller forkert model af andre årsager (funktioner osv.).

Dette skal heller ikke betragtes som en mangel ved produktet og kan derfor ikke danne grundlag for at annullere købet. 


2. Virksomhed


Sælger er Zave ApS,Kalvebod Brygge 39 5, 1560 København V, e-mail: kontakt@zavevarme.dk, CVR-nr: 39976765, CVRP-nr: 1024079909, og kaldes herefter sælger.

Køberen er den forbruger, der foretager ordren, og kaldes herefter køberen.

Zavevarme.dk: Onlinebutikken / platformen, der er linket til domænet www.zavevarme.dk


3. Pris


Den angivne pris for varer og tjenester er den samlede pris, køberen skal betale. Denne pris inkluderer alle skatter og ekstra omkostninger. Yderligere omkostninger, som sælgeren inden købet ikke har informeret om, bærer køberen ikke.


4. Indgåelse af en aftale


Aftalen er bindende for begge parter, når køberen har sendt sin ordre til sælgeren.

Aftalen er dog ikke bindende, hvis der har været skrive- eller skrivefejl i sælgerens tilbud i bestillingsløsningen i onlinebutikken eller i købers ordre, og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl eksisterede. 


5. Betalinger


Betal med Klarna

 • Betal nu (korttransaktioner, bankoverførsler, Klarna Direct)
 • Betal senere (faktura med 30 dages kredittid)
 • Del din betaling op (faste delbetalingsplaner mellem 3-36 måneder afhængigt af ordremængden. Fleksible betalingsplaner, hvor kunderne kan vælge, hvor meget de vil betale og hvor længe). 

Klarna vilkår og betingelser: https://www.klarna.com/dk/vilkar/


6. Forsendelse


Varen leveres direkte til kunden til modtagerens kantsten.
Modtageren underrettes, når pakken ankommer.
Du kan spore pakken hele vejen.

Levering finder sted, når køberen eller dennes repræsentant har overtaget sagen.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i ordreløsningen, skal sælgeren levere varen til køberen uden unødvendig forsinkelse og senest 30 dage efter ordren fra kunden. Varen skal leveres til køberen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Når varmepumpen er sendt, modtager du dit pakkenummer på din e-mail-adresse. Når leveringen nærmer sig, modtager du en foreløbig dato via sms, som du kan vælge og godkende eller vælge en anden dato, der passer dig.

Varen skal leveres til køberen, medmindre andet er aftalt mellem parterne. 


7. Risikoen ved varen


Risikoen for varerne overgår til køberen, når hun/han eller hendes/hans repræsentant har fået leveret varerne i overensstemmelse med punkt 6.


Skader opdaget ved levering


Spekulerer du på, hvad du skal gøre, hvis du opdager skader på en forsendelse, du har modtaget? Her får du svaret. Hvis du opdager, at din forsendelse er beskadiget, skal du registrere dette hos den driver, der leverede forsendelsen.

Er chaufføren rejst? Rapporter skade opdaget efter levering

Sådan registreres skaden:

 1. Chaufføren tager et billede af skaden og registrerer den i sin håndterminal (eller i fragtbrevet).
 2. Kontakt derefter kundeservice via webforespørgsel.
 3. Herefter kontakter du din afsender for at arrangere afsendelse af erstatningsvarer.

Begynd ikke at bruge det, du har modtaget, før sagen er afklaret. Lad også emballagen være intakt. 


8. Fortrydelsesret


Fortrydelsesloven giver dig ret til at annullere dit køb. Fortrydelsesretten gælder for varer og visse tjenester (læs installation). Fortrydelsesretten forudsætter, at du underretter sælgeren om leveringen senest 30 dage efter modtagelse af leveringen (fortrydelsesperiode).

Kontakt Zave ApS, hvis du vil bruge fortrydelsesretten. kontakt@zavevarme.dk

For at fortrydelsesretten kan håndhæves, skal produktet returneres til Zave ApS i omtrent samme mængde og stand som du modtog det. Hvis du bruger eller undersøger varen (e) på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at bestemme varens art, egenskaber og funktion, og dette resulterer i, at varen reduceres i værdi, kan sælgeren trække et beløb svarende til værdireduktionen i købsprisen, der skal refunderes.

Alle produkter skal returneres til Zave ApS inden for en rimelig tid ved brug af fortrydelsesretten. Varerne skal returneres til den adressat, der er angivet i forsendelsesbekræftelsen, der indeholdt varen. Sælgeren kan ikke opkræve et gebyr for din beklagelse. Du har ret til refusion af alle de penge, du har betalt, men det er kunden, der skal betale afkastet.

Du har risikoen for at transportere varen tilbage til Zave ApS.

Sælgeren er forpligtet til at betale tilbage til dig, hvad du har betalt, inklusive porto for forsendelsen, ekspeditionsgebyr, toldafgifter, opkrævningsgebyr osv. Dette gælder kun, når hele købet returneres. Hvis du udtrykkeligt har valgt en særlig forsendelse ud over det, der er nødvendigt for at sende varen, skal dette betales af dig.

Refusion finder sted inden for 14 dage efter, at Zave ApS har modtaget meddelelsen om annullering, men stadig ikke før 2 dage efter, at Zave ApS har modtaget returneringen fra dig, eller dokumentation fra dig om, at du har sendt returneringen tilbage til Zave ApS.
Produktet sendes tilbage til Zave ApS i originalemballagen sammen med en udfyldt fortrydelsesret. Returen skal ske til Zave ApS i overensstemmelse med vilkårene for Zave ApS.

Efterbetalingen foretages til kunden via den betalingsmetode, som kunden brugte ved bestilling, medmindre andet er aftalt, eller der er hindringer for tilbagebetaling af den anvendte betalingsmetode. 


9. Forsinkelse og manglende levering – købers rettigheder og frist for indberetning af krav


Hvis sælgeren ikke leverer varerne eller leverer dem for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller betingelser på købers side, kan køber efter reglerne i kapitel 5 i forbrugerkøbsloven tilbageholde købsprisen. / eller kræve erstatning fra sælgeren.

I tilfælde af annullering af købet på grund af forsinket levering skal refusionen ske inden for 14 dage efter, at Zave har modtaget underretning. Efterbetalingen foretages til kunden via den betalingsmetode, som kunden brugte ved bestilling, medmindre andet er aftalt, eller der er hindringer for tilbagebetaling af den anvendte betalingsmetode.

I tilfælde af et krav om misligholdelsesret skal meddelelsen af ​​bevismæssige årsager være skriftlig (f.eks. E-mail).


Opfyldelse


Køberen kan opretholde købet og kræve opfyldelse fra sælgeren. Køberen kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælgeren ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelsen vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at det er væsentligt uforholdsmæssigt i forhold til købers interesse i, at sælgeren opfylder. Hvis vanskelighederne forsvinder inden for en rimelig tid, kan køberen stadig kræve opfyldelse.

Køberen mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe på at fremme kravet.


At løfte


Hvis sælgeren ikke leverer varerne på leveringstidspunktet, skal køberen opfordre sælgeren til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Hvis sælgeren ikke leverer varen inden for den yderligere frist, kan køberen annullere købet.

Køberen kan dog straks annullere købet, hvis sælgeren nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering på det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køberen har meddelt sælgeren, at leveringstidspunktet er afgørende.

Hvis varerne leveres efter den yderligere frist, der er fastsat af forbrugeren, eller efter leveringstidspunktet, der var afgørende for aftalens indgåelse, skal kravet om annullering fremsættes inden for en rimelig tid, efter at køberen blev opmærksom på leveringen.

Zave ApS er en onlinebutik og er derfor ikke ansvarlig for valg, som kunder foretager i forhold til valg af størrelse på varmepumpe eller hvilken model kunden vælger.

Zave ApS vil være i stand til at give rådgivning generelt. Disse råd tager ikke højde for lokale forhold, som Zave ApS ikke er fortrolige med, såsom hvor godt isoleret en bygning er, vinduesflader og lignende. Hvis kunden er i tvivl om, hvor stor kapacitet han har brug for til opvarmning eller køling, opfordres kunden til at kontakte lokale virksomheder, der kan rådgive om sådanne spørgsmål.

Zave ApS kan ikke holdes ansvarlig for, om kunden vælger den forkerte varmepumpe i forhold til kundens behov. Dette gælder både for forkert ydeevne eller forkert model af andre årsager (funktioner osv.).

Dette skal heller ikke betragtes som en mangel ved produktet og kan derfor ikke danne grundlag for at annullere købet.


Udskiftning


Køberen kan kræve erstatning for et mindre tab på grund af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælgeren beviser, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgerens kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning i løbet af kontraktperioden, undgået eller overvundet konsekvenserne af. 


10. Klager og garanti


Når du køber varmepumpen fra Zave ApS, er du garanteret en 2-årig ret til at indgive en klage i henhold til den danske forbrugerkøbslov. Du har ret til op til 5-års garanti for Panasonic varmepumper købt hos Zave ApS. Ret til klager og garanti forudsætter, at din varmepumpe er installeret af en Panasonic ProPartner installatør som skal registrere installationen hos Panasonic. Klager over varmepumper, som ikke er installeret af en Panasonic Pro Partner installatør, afvises. I tilfælde af kontakt med os angående en klage / service på din varmepumpe, beder vi dig derfor om at angive (installationscertificeringsnummer – KMO certificeringsnummer kræves for køb uden installation).


Hvis varmepumpen købes uden installation, gælder en 2-årig materialegaranti. Materialegarantien betyder, at vi sender den eller de dele af varmepumpen, der skal udskiftes på grund af at være defekte. Kunden skal også vedlægge et installationscertifikat fra en kvalificeret installatør og en fejlfindingsprotokol, der viser hvad der skal rettes, når der rapporteres om en fejl. Installationscertifikater og fejlfindingsprotokoller skal vedlægges for at garantien kan påberåbes. Materielgaranti gælder ikke, hvis du har købt uden installation og vælger at adskille / flytte varmepumpen.


Garantien gælder kun for funktionsfejl, der opstår uden ekstern beskadigelse. Hvis dit produkt er blevet beskadiget af ekstern beskadigelse, f.eks. ved lynnedslag, gælder garantien ikke, og du skal derefter kontakte dit forsikringsselskab.


I tilfælde af ikke-garantiproblemer såsom håndteringsfejl eller ekstern påvirkning osv., og teknikere kommer til kunden, vil der blive opkrævet en omkostning for teknikere.Garantien gælder heller ikke, hvis pumpen er forsømt eller ikke er blevet håndteret på den måde der er specificeret i manualen, der følger med den respektive pumpe. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at vedligeholde og servicere din varmepumpe i henhold til de instruktioner, du modtager ved dit køb. Med en velholdt pumpe undgår du fejl, men hvis du stadig oplever problemer, er du velkommen til at kontakte os.


Vi sørger for altid at have reservedele til rådighed i tilfælde af fejl, der kan anses at være forårsaget af producenten.


Når du har modtaget produkterne, skal du, så snart du har mulighed for, kontrollere, om leveringen er i overensstemmelse med forsendelsesbekræftelsen. Kontroller, om produkterne er blevet beskadiget under transporten, eller om produkterne ellers har mangler eller mangler. Det samme gælder for installationen.

Hvis der opdages en fejl eller mangel, skal du inden for en rimelig tid efter, at du har opdaget eller burde have opdaget den, meddele sælgeren, at du vil påberåbe sig manglen (klage). Fristen for at klage er dog ikke mindre end to måneder fra det tidspunkt, du opdagede manglen. Klager skal under alle omstændigheder fremsættes senest to år efter, at du overtog varen. Hvis produktet eller dele af det under normal brug er beregnet til at vare betydeligt længere, er den sidste frist for reklame fem år. Hvis du ikke klager i tide, går retten til at kræve manglen tabt.

I tilfælde af forsinkelse skal krav rettes til sælgeren inden for en rimelig tid.

Meddelelse om mangler i produkterne kan overføres til sælgeren mundtligt eller skriftligt. Af bevismæssige årsager anbefaler vi, at klagen sendes til sælgere, primært ved at kontakte sælger på e-mail: kontakt@zavevarme.dk.


Hvis der er en mangel på varen, og dette ikke skyldes dig eller omstændigheder fra din side, og du har klaget inden for de nævnte frister, kan du i overensstemmelse med reglerne i forbrugerkøbsloven kapitel 6:

 1. Tilbageholde hele eller en del af købsprisen (hvis den ikke allerede er betalt)
 2. Under bestemte forhold skal du vælge mellem korrektion eller genlevering
 3. Under visse betingelser kræver prisnedsættelser
 4. Under visse betingelser kræve erstatning
 5. Kræv annullering, hvis manglen ikke er ubetydelig (det er normalt en forudsætning for annullering, at varen returneres i samme stand og mængde, jf. Forbrugerkøbsloven § 51)

Hvis der ikke er nogen fejl, kan sælgeren kun kræve betaling for inspektioner, der har været nødvendige for at afgøre, om der er en fejl, og betaling for reparation af varen, hvis vi har gjort dig udtrykkeligt opmærksom på, at du skal dække sådanne omkostninger, Forbrugerkøbsloven § 30.


Hvis du på eget initiativ gennemfører foranstaltninger til at afhjælpe manglen ud over det, der måtte være aftalt med sælgeren, betaler sælgeren ikke disse udgifter.


Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise en klage, hvis det viser sig, at varen ikke har nogen mangel i henhold til gældende forbrugerlovgivning. I tilfælde af reklamationer overholder sælgeren retningslinjerne fra forbrugertvistudvalget.

Sælger kan reparere en vare 2 gange for den samme fejl. I tilfælde af den samme fejl 3 gange kan køberen kræve refusion.

Garanti for varer dækker kun originale fremstillingsfejl, der er mangler i overensstemmelse med relevant forbrugerlovgivning, ikke mangler, der opstår under eller efter en ændring i produktets funktion og udseende, såsom genopbygning, opgradering og konfiguration af produktet. Kundens kvittering er gyldig som bevis for garanti.

Sælgeren er ansvarlig for returforsendelse for godkendte klager.

Vores garantier indebærer ingen begrænsninger i klagefristen for varer i henhold til forbrugerkøbsloven.


Korrektion eller genlevering


Køberen kan vælge mellem at gøre krav på manglen eller korrigere levering af lignende varer. Sælgeren kan ikke desto mindre modsætte sig købers krav, hvis gennemførelsen af ​​kravet er umulig, eller sælgeren medfører urimelige omkostninger. Korrektion eller genlevering skal ske inden for en rimelig tid. Sælgeren har i princippet ikke ret til at gøre mere end to afhjælpende forsøg på den samme mangel.


Prisreduktion


Køberen kan kræve en passende prisnedsættelse, hvis varen ikke rettes eller returneres. Dette betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktmæssig stand. Hvis der er særlige grunde til det, kan prisnedsættelsen i stedet sættes lig med betydningen af ​​manglen for køberen.


At løfte


Hvis varen ikke er blevet repareret eller returneret, kan køberen også annullere købet, når manglen ikke er ubetydelig. 


11. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse


Hvis køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller omstændigheder fra sælgers side, kan sælgeren efter reglerne i forbrugerkøbsloven kapitel 9 tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve opsigelse af aftalen og kræve erstatning fra køberen. Sælgeren vil også være i stand til at kræve renter i tilfælde af forsinket betaling, opkrævningsgebyr og et rimeligt gebyr for ikke-afhentede varer afhængigt af omstændighederne.


Opfyldelse


Sælgeren kan opretholde købet og kræve, at køberen betaler købsprisen. Hvis varen ikke leveres, mister sælgeren sin ret, hvis hun/han venter urimeligt længe på at fremme kravet.


At løfte


Sælgeren kan opsige aftalen, hvis der er væsentlig misligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra køberens side. Sælgeren kan stadig ikke trække sig tilbage, hvis hele købsprisen er betalt. Hvis sælgeren fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køberen ikke betaler inden for denne frist, kan sælgeren annullere købet.


Renter på forsinket betaling / opkrævningsgebyr


Hvis køber ikke betaler købsprisen i henhold til aftalen, kan sælgeren kræve renter på købsprisen i henhold til loven om sen betaling. I tilfælde af manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til køber, hvorefter det hæfter for gebyrer i henhold til inkassoloven.


Gebyr for ikke-afhentede ikke-forudbetalte varer


Hvis køberen ikke samler ubetalte varer, kan sælgeren opkræve et gebyr for køberen. Gebyret skal højst dække sælgerens faktiske udlæg for levering af varerne til køberen. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

 

12. Personlige oplysninger


Når du afgiver din ordre hos os, giver du personlige oplysninger såsom dit navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med din registrering og ordre accepterer du, at vi gemmer og bruger dine personlige oplysninger i vores forretning for at afslutte vores handel med dig. Vi dokumenterer også al kommunikation, vi har med dig via telefon og e-mail, for at give dig den service, du forventer af os.

Zave ApS deler aldrig dine personlige oplysninger med en tredjepart. I henhold til persondataloven har du ret til at få adgang til de oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis disse er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du kræve, at oplysningerne slettes ved at kontakte os.


Cookies – En cookie er en tekstfil, der sendes fra et websted, f.eks. www.zavevarme til din computer, og gemmes enten i maskinens hukommelse (session-cookies) eller som en lille tekstfil (tekstbaserede cookies). Vi bruger begge disse typer cookies. Tekstbaserede cookies bruges til at gemme loginoplysninger såvel som din indkøbskurv, når du gennemsøger vores sider. Sidstnævnte slettes fra hukommelsen, så snart du lukker din browser. Hvis din browser er indstillet til ikke at acceptere cookies, har du ikke mulighed for at bestille varer via Internettet. Du kan nemt ændre denne indstilling i din browser. Du kan også bestille telefon mod porto.


NB! Vi bruger aldrig cookies til at gemme personlige oplysninger om dig.

Ved at acceptere disse købs- og salgsvilkår accepterer forbrugeren også, at sælgeren skal opbevare og behandle sine personlige oplysninger i overensstemmelse med persondatabeskyttelsesloven eller anden lignende lovgivningsmæssig handling for at beskytte personens privatliv i Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller enhver anden Land. Forbrugeren bekræfter, at sælgeren kan behandle forbrugerens personoplysninger i overensstemmelse med kontraktens vilkår, til at udføre kontrakten med forbrugeren i henhold til forbrugerens ønsker og til at give ovenstående oplysninger til de personer, der bruges af sælgeren til at udføre kontrakten med forbrugeren. 


13. Konfliktløsning


Klager rettes til sælgeren inden for en rimelig frist, jf. Punkt 9 og 10. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen kontakte Forbrugerrådet for mægling. I tilfælde af reklamationer overholder sælgeren retningslinjerne fra forbrugertvistudvalget.


Senest opdateret 28.09.2021