Zave

Få tilskud til at gøre din bolig klimavenlig

Tilskud til ny luft til vand-varmepumpe


SPØRG OM ET TILBUD OG VÆR KLAR TIL ENERGITILSKUD 2022.


Bygningspuljen er lukket for ansøgninger

Der er nu søgt om tilskud for alle de 340 mio. kr. der var efterårets runde, derfor er Bygningspuljen lukket for ansøgninger for i år. Puljen åbner igen i 1. kvartal 2022.


Ansøgningerne behandles igen efter først-til-mølle-princippet, så det handler om at komme hurtigt ud af starthullerne, da sidste puljen bliver opbrugt hurtigt.


Spørg om et tilbud fra os, for at finde din grønne energiløsning til dit hus. På den måde bliver du klar til at ansøge energitilskud i 2022.


Se vores pakketilbud til rigtig gode priser: https://zavevarme.dk/luft-til-vand-varmepumper-pakkeloesninger


Du kan få tilskud til en luft til vand-varmepumpe, hvis varmepumpen:

 • Udskifter dit oliefyr, gasfyr, biomassefyr (træpiller, flis eller fastbrændsel), Fjernvarme (kun i områder, hvor fjernvarmen nedlægges), eller El med el-radiator eller el-gulvvarme (der ydes ikke tilskud hvis ejendommen er el-opvarmet med en luft til luft-varmepumpe
 • Er energimærket A++ eller A+++ ved 55 °C.
 • Det er desuden et krav, at den nye varmepumpe skal installeres med en (indbygget eller separat) varmtvandsbeholder, der overholder forordningen EU 814/2013 til varmt brugsvand.
 • Installeres af en VE-godkendt virksomhed (gælder fra. 1. april 2021). Det er vi selvfølgelig hos Zavevarme.


For det andet skal din bolig eller bygning være registreret som helårsbeboelse. Det betyder, at du ikke kan søge tilskud til energiforbedrende tiltag i dit sommerhus, hvis det er angivet som fritidshus. Her har du dog mulighed for at få håndværkerfradrag. (Læs om det nedenunder)


Derudover må du ikke starte projektet før, du har fået tilsagn om tilskud. Og endelig må du ikke få anden offentlig, økonomisk støtte i forbindelse med projektet. Heller ikke håndværkerfradrag.


Så meget kan du få i tilskud

Tilskuddets størrelse afhænger af boligens størrelse, dvs. det opvarmede areal, og varmepumpens energimærkning.

Størrelsen på tilskud til varmepumpe sænkes endnu en gang. Formålet er, at der vil være flere, der får del i puljen. Hvor stort tilskuddet vil være, ved vi endnu ikke, men SparEnergi anslår, at det vil se således ud: 

Antal m² (BBR).   Energimærke A++    Energimærke A+++

Under 100 m²        13.000 kr.                    17.000 kr.

101-150 m²            14.000 kr.                    19.000 kr.

151-200 m²           15.000 kr.                    20.000 kr.

201-250 m²           17.000 kr.                    24.000 kr.

251-300 m²           18.000 kr.                    24.000 kr.

Over 300 m²          19.000 kr.                    25.000 kr.


Sådan søger du om tilskud

Se guide til ansøgningsportal på YouTube.com: https://www.youtube.com/watch?v=hDUOBmsgp3o


Step 1:

Beregn dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner. Beregneren finder du her.


Gør dig klar om hvilken energimærkning din varmepumpe skal have.


Step 2:

1. Klik på https://www.statens-tilskudspuljer.dk/klima-energi-og-forsyningsministeriet/energistyrelsen/22

2. I højre side klikker du på ‘Link til Ansøgning hos myndighed’

3. Log ind med dit NEM-ID

4. Herefter udfylder du oplysningerne på hvert trin omkring din bolig, at du ønsker at få en varmepumpe, varmepumpens energimærkning samt din nuværende varmekilde.

5. Den beder dig også vedhæfte nogle bilag, så hav disse klar:

a)Udfyldt ansøgererklæring (download den via dette link)

b) Dokumentation for at du ejer boligen, download evt. fra www.tinglysning.dk

c) Fuldmagt, hvis du ansøger for andre


6. Når du har modtaget tilsagn om tilskud, forhåbentlig har du allerede et tilbud klar fra os, hvis ikke kontakt os for et tilbud, og vi er klar til at installere din varmepumpe! :)


OBS

Du ikke må påbegynde renoveringen, før du har en forhåndsgodkendelse fra Energistyrelsen. Tilskuddet kan nemlig ikke gives på bagkant. Når du har fået tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen, kan du gå i gang.


- Når arbejdet er udført, skal du indsende dokumentation herpå via ansøgningsportalen, og tilskuddet vil blive udbetalt.

- Du skal selv sørge for at søge om tilskud til din nye luft til vand-varmepumpe

- Tilsagnet om tilskud skal bruges indenfor 2 år, ellers bortfalder det.

- Du skal ansøge om at få udbetalt tilskuddet senest 30 dage efter at installationen er færdiggjort.

- Når du skal have udbetalt tilskuddet skal du vedlægge kopi af tilbud, betalt regning samt billeddokumentation.


Find dit energimærkehttps://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-energimaerke


Håndværkerfradrag til begge luft-luft og luft-vand


Hvis du ikke kan få tilskud til din nye luft til vand-varmepumpe, har du mulighed for at benytte håndværkerfradraget og trække arbejdslønnen til installationen fra i skat. Du kan få fradrag til arbejde i helårsboligen, men også til sommer- og fritidshuset, hvis du betaler ejendomsskat i boligen. Fradraget for energirenovering er 12.900 kr. årligt pr. person over 18 år i 2022. Hvis I f.eks. bor 2 voksne i din husstand, kan I få et fradrag på 25.000 kr. pr. år for energirenovering. Herudover er der fradrag for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring og børnepasning, på op til 6.000 kr. pr.


Det forventes, at håndværkerfradraget til energiforbedringer bliver afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kan få håndværkerfradrag for håndværkerydelser udført senest den 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.


Skatteværdien for håndværkerydelser udgør ca 26% af arbejdslønnen.


Det betyder, at du og din samlever/ægtefælle vil få i alt op til kr. 6.800 i håndværkerfradrag, når I får installeret en ny varmepumpe. (Spørg for præcis tilbud).


Og allerede fra installationsdagen vil I begynde at spare på varmeregningen (man sparer typisk op til 60% på sin varmeregning), så investeringen er hurtigt tjent ind igen.


Hvem kan få håndværkerfradrag?

Der er et par betingelser, du skal opfylde, for at kunne få håndværkerfradrag for installation af din varmepumpe:

 • Du skal være skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år, senest i det år, du får arbejdet udført.
 • Du kan dele fradraget med din ægtefælle eller din samlever, uanset hvem af jer, der står på regningen.

Vigtige ting at huske, når du skal søge om håndværkerfradrag

 • Du kan få håndværkerfradrag for arbejde udført i en helårsbolig eller en fritidsbolig – ikke i et nybyggeri.
 • Du skal bo i helårsboligen imens arbejdet udføres.
 • Du kan altid kun få fradrag for arbejdslønnen inkl. moms, ikke for materialer.
 • Du kan ikke få håndværkerfradrag for gør-det-selv-arbejde
 • Du skal betale elektronisk med f.eks. betalingskort eller netbank. Du kan ikke få fradrag for arbejde, der er betalt med kontanter.
 • Af fakturaen skal det tydeligt fremgå hvor stor en del af fakturaen, der udgør arbejdslønnen.

Sådan indberetter du håndværkerfradraget

Når du skal indberette håndværkerfradraget for 2021 skal du logge ind på SKAT.dk og indtaste det under ‘Forskudsopgørelse’. Det gør du ved at følge disse trin:

 • Gå til SKATs hjemmeside og log ind med dit Nem-ID. Det gør du via dette link.
 • Her klikker du på ‘Forskudsopgørelse’ og vælger år 2021.
 • Find feltet ‘Håndværkerfradrag’ og indtast arbejdslønnen inkl. moms.
 • Herefter skal du indtaste informationer vores CVR-nr., betalingsdato samt arbejdsløn.
 • Herefter vil beløbet indgå i din årsopgørelse, så du vil få fradraget.

NB. Det er vigtigt, at du gemmer fakturaen for det udførte arbejde. Den skal ikke indsendes, men hvis SKAT foretager en undersøgelse, skal du kunne forevise den.


Og det gode er, at man kan drage nytte af håndværkerfradraget uden at vente i månedsvis på svar på en tilskudsansøgning. :)


Vær opmærksom på, at du ENTEN kan få tilskud fra Bygningspuljen eller få håndværkerfradrag – du kan ikke få begge dele.


Ansøge om håndværkerfradrag her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

PAKKELØSNING: Panasonic Aquarea All-In-One Compact 3kW J-GEN

 • Standard opvarmning op til 80 m²
 • Standard og KMO, ISO & VE-certificeret Installation inkl.
 • Vibrationsfødder til udedel inkl.
73 890 kr.
kun 3 360 kr. / måned

PAKKELØSNING: Panasonic Aquarea All-In-One Compact 5kW J-GEN

 • Standard opvarmning op til 120 m²
 • Standard og KMO, ISO & VE-certificeret Installation inkl.
 • Vibrationsfødder til udedel inkl.
77 895 kr.
kun 3 541 kr. / måned

PAKKELØSNING: Panasonic Aquarea All-In-One Compact 7kW J-GEN

 • Opvarmning op til 150 m²
 • Standard og KMO, ISO & VE-certificeret Installation inkl.
 • Vibrationsfødder til udedel inkl.
83 995 kr.
kun 3 818 kr. / måned