Zave

Varmepumper garanti op til 5 år

Når du gennemfører et køb på et af Zaves websteder, beskyttes du altid af forbrugerkøbeloven og købeloven. Vi tilbyder dig endvidere altid garantier, når du køber din pumpe hos os. Hvis du også vælger at bestille installation til din varmepumpe, omfattes du oftest af vores fuldgaranti. Bestiller du alene pumpen, er der to års materialegaranti.

GARANTI


Garanti giver ekstra tryghed til dig som kunde. Hvis der opstår fejl på produktet eller medfølgende dele, sendes der en installatør, som sørger for at erstatte den del, der er i stykker, hvis du har købt din varmepumpe ned installation af Zave AB. Hvis du køber eller har købt uden installation af Zave AB, er der 2 års materialegaranti.


I tilfælde af garantisag er der 2 års materialegaranti, hvis pumpen er købt uden installation. Materialegarantien betyder, at vi erstatter den eller de dele i varmepumpen, som skal udskiftes, og som er konstateret mangelfulde. Kunden skal også ved anmeldelse af fejl vedlægge et installationsbevis fra autoriseret installatør samt en fejlsøgningsprotokol, hvoraf det fremgår, hvad der skal erstattes. Det er obligatorisk at vedlægge installationsbevis og fejlsøgningsprotokol for at garantien skal gælde. Materialegrantien gælder ikke, hvis du har købt uden installation og vælger at demontere/flytte varmepumpen.


Grantien omfatter kun funktionsfejl, som er opstået ude ydre påvirkning. Hvis dit produkt er beskadiget af ydre påvirkning, f.eks. ved hærværk eller lynnedslag, gælder garantien ikke, og du bør kontakte dit forsikringsselskab.


Ved sager, der ikke er omfattet af grantien, som f.eks. betjeningsfejl eller ydre påvirkning, og tekniker er sendt ud, vil kunden blive faktureret for besøg af tekniker, se "øvrige omkostninger".


Garantien gælder heller ikke, hvis pumpen har været udsat for misligholdelse eller ikke er blevet behandlet på den måde, som fremgår af den manual, der medfølger hver enkelt pumpe. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at vedligeholde og servicere din varmepumpe i henhold til de instruktioner, du får med ved købet. Med en vel vedligeholdt pumpe undgår du skader, men hvis du alligevel skulle opleve problemer, er du velkommen til at kontakte os.


Vi sørger for altid at have reservedele tilgængelige, hvis du rammes af en fejl, som kan anses være forårsaget af producenten.


TÆNK PÅ!


Inden du kontakter en montør for fejlsøgning og reparation, som du mener omfattes af garantien, skal Zave kontaktes. Zave skal altid godkende arbejder, der udføres på din pumpe inden for rammerne af fuldgarantien. Hvis det ikke gøres, er du som kunde tvunget til at stå for de reparationsudgifter, der opstår.


Ved en fejlagtig installation, er det den installatør, som har installeret din pumpe, som står for reparationsudgifterne. Ved fabrikationsfejl skiftes den fejlbehæftede del ud uden omkostning. Dette forudsætter dog, at montøren ikke finder tegn på, at misligholdelse eller fejlagtig brug af pumpen er årsagen til fejlen. Hvis det er tilfældet, må du som kunde stå for reparationsudgifterne.


Sørg altid for, at du passer din varmepumpe korrekt. Hvordan du skal passe din varmepumpe, angives tydeligt i producentens brugsanvisning, som medfølger ved købet.


Garantien omfatter ikke forbrugsvarer (f.eks. filtre) eller udgifter, der opstår i forbindelse med en fabrikationsfejl eller en fejlagtig montering. Du kan derfor ikke kræve erstatning for tabt energibesparelse for den tid, det tager, indtil din pumpe fungerer igen.


Disse garantier gælder, hvis du vælger at bestille din varmepumpe med installation fra Zave:
  • Panasonic: 5 års garanti
For dig, der vælger IKKE at købe installation via Zave, gælder følgende:


alle mærker 2 års materialegaranti.


Garanti, luft-vand-varmepumper


Disse garantier gælder, hvis du vælger at bestille din varmepumpe med installation fra Zave:
  • Panasonic: 5 års fuldgaranti

For dig, der vælger IKKE at købe installation via Zave, gælder følgende:

alle mærker 2 års materialegaranti.


Øvrigt

  • AirPatrol: 1 år