Zave

Klage

Når du køber varmepumpen fra Zave ApS, er du garanteret en 5-årig ret til at indgive en klage i henhold til den norske forbrugerkøbslov. Dette forudsætter, at din varmepumpe er installeret af en F-gas certificeret installatør. Klager over varmepumper, som ikke er installeret af en autoriseret installatør, afvises. I tilfælde af kontakt med os angående en klage / service på din varmepumpe, beder vi dig derfor om at angive (Installationscertificeringsnummer - F-gasnummer krævet for køb uden installation)

Forsikringsselskabet kræver godkendt installation i tilfælde af skader, og at installationen af ​​ufaglærte medfører, at produktgarantien bortfalder.

Der kan være et problem med din varmepumpe, og hvis den gør det, er det let at give op. Heldigvis kan de fleste problemer løses gennem en simpel fejlfinding.

Læs den manual, du modtog med købet, og se om du kan løse problemet. Hvis du ikke lykkes, er du velkommen til at kontakte os.

Dette gælder for klager:

Du kan annoncere for en vare op til 5 år fra det tidspunkt, du modtog varen.

Annoncer varen, så snart du opdager manglen.

I tilfælde af en klage kan du kræve:
- Få genstanden repareret
- Få en ny vare
- Få rabat på prisen
- Annuller købet
- Hold tilbage på betalingen
- Kræv kompensation

Du kan ikke kræve alt på én gang. I første omgang forsøger vi at reparere varen eller reparere installationen. Hvis dette ikke fungerer, leverer vi en ny vare. For at annullere købet og få pengene tilbage, skal fejlen betragtes som væsentlig. For at være berettiget til at kræve erstatning skal fejlen have været af en sådan karakter, at den har medført yderligere omkostninger og tab for dig. Husk at tage sig af alle dine kvitteringer.

Zave ApS er en onlinebutik og er derfor ikke ansvarlig for valg, som kunder foretager i forhold til valg af størrelse på varmepumpe eller hvilken model kunden vælger.

Zave ApS vil være i stand til at rådgive generelt. Disse råd tager ikke højde for lokale forhold, som Zave ApS ikke er bekendt med, såsom hvor godt isoleret en bygning er, vinduesoverflader og lignende. Hvis kunden er i tvivl om, hvor stor kapacitet han har brug for til opvarmning eller køling, opfordres kunden til at kontakte lokale virksomheder, der kan rådgive om sådanne spørgsmål.

Zave ApS kan ikke holdes ansvarlig for, om kunden vælger den forkerte varmepumpe i forhold til kundens behov. Dette gælder både for forkert ydeevne eller forkert model af andre årsager (funktioner osv.).

Dette skal heller ikke betragtes som en mangel ved produktet og kan derfor ikke danne grundlag for at annullere købet.

Zave overholder den danske forbrugerkøbslov i tilfælde af tvist.

Kontakt os via e-mail og / eller telefon med oplysninger om din klage. Husk, at skriftlige klager er lettere at bevise og henvise til.

Kontakt kontakt@zavevarme.dk eller telefon +45 27 14 70 46

Tilbagebetale

Refusion sker på samme måde som ved købet. Hele beløbet refunderes inklusive forsendelse og moms. I tilfælde af beklagelse dækker køberen de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælgeren har undladt at oplyse, at køberen dækker returomkostningerne.